Co wiemy o ochronie danych – RAPORT 2017

Przedstawiamy wyniki badania świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo zapytała ankietowanych, w jaki sposób chronią dane i jak oceniają ryzyko ich utraty. Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 01.03.2017 – 05.04.2017 r. Narzędziem badawczym była ankieta online, zamieszczona na naszej stronie internetowej.

W badaniu uczestniczyło 1 326 respondentów, podzielonych na cztery grupy:
Nieaktywnych zawodowo w tym uczących się – 299 ankiet.
Pracujący – 526 ankiet.
Zarządzający firmami – 141 ankiet.
Specjalizujących się w ochronie danych osobowych – 370 ankiet.

Więcej